HI-欢迎来到790游戏! 请登录

家长监护 | 关于我们

资讯中心 News

您的位置:首页 > 资讯中心

关于御马监游戏马匹限价公告

亲爱的790玩家:

       近期发现部分玩家利用御马监转移金币,为了维护平台的公正性和健康游戏,现对不同等级的马匹进行限价。

        不同等级马匹的售价限制金币如下:
        D级售价不超过 100w
        C级售价不超过 500w
        B级售价不超过 1000w
        A级售价不超过 5000w


        请各位玩家文明游戏,拒绝赌博。

790游戏运营中心


2020.1.2